destreekschutters.nl
Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de ‘HBS de Streekschutters’ met zorg samengesteld,
Doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
‘HBS de Streekschutters’ verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door ‘HBS de Streekschutters’ worden aangeboden.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

‘HBS de Streekschutters’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.  
‘HBS de Streekschutters’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van ‘HBS de Streekschutters’ opgenomen informatie en tarieven. 

Hoewel ‘HBS de Streekschutters’ alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen,
is ‘HBS de Streekschutters’ niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door ‘HBS de Streekschutters’ worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.  

Hoewel ‘HBS de Streekschutters uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt,
Kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan,
Noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ‘HBS de Streekschutters’ worden onderhouden wordt afgewezen. 

Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van ‘HBS de Streekschutters’,
Waaraan rechten kunnen worden ontleend,
indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer advertenties.
Op alle, producten en diensten aangeboden door 3den zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  

‘HBS de Streekschutters behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
‘HBS de Streekschutters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site, of het gebruik van de informatie die door derden op deze site wordt verstrekt.  

‘HBS de Streekschutters’ kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt aangeboden. Alle rechten voorbehouden en ‘HBS de Streekschutters kan ten alle tijden een aangeboden advertentie weigeren.  

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘HBS de Streekschutters’.
‘HBS de Streekschutters is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie of het onjuist afhandelen van verkoop afspraken tussen derden.

Privacy voorwaarden

Vastleggen en verwerking van gegevens:
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van ‘HBS de Streekschutters’ te vallen.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten ‘HBS de Streekschutters’.
‘HBS de Streekschutters’ gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van ‘HBS de Streekschutters’ indien u daarop prijs stelt. 

 Wijzigingen:

‘HBS de Streekschutters’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 Inzage:

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens.
Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Secretaris@DeStreekschutters.nl