destreekschutters.nl
Huisregels

Huisregels

U dient de volgende huis en gedragsregels in acht te nemen

1: Ga respectvol met elkaar om 
2: Wijs mede schutters op eventueel onveilig gedrag,
     ook ervaren schutters maken wel eens een vergissing
3: Wees zuinig op de spullen van jezelf, anderen en van de vereniging 
4: Het is niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties op de vereniging te nuttigen
5: Hinderlijk gedrag in of om het gebouw van De Streekschutters is niet toegestaan 
6: Het is niet toegestaan om jezelf op wat voor manier dan ook in of om het gebouw van De Streekschutters racistisch en/of agressief te uiten 
7: Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan 
8: Er word geen alcohol geschonken onder de 18 jaar, bij twijfel kan er om legitimatie gevraagd worden 
9: Het is niet toegestaan om in en/of om het gebouw soft- en/of harddrugs te gebruiken 
10: Het is niet toegestaan om in het gebouw van De Streekschutters te roken 
11: Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie van De Streekschutters 
12: Tijdens het schieten word er geen alcohol geschonken
13: Tijdens trainingen en competitieschieten verblijven niet leden in de kantine

Note: HBS De Streekschutters behoud ten aller tijden het recht om deze huis/gedragsregels aan te passen 
Zonder voorafgaande kennisgeving.